Πίνακας Θεμάτων της από 28/05/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης: 28/05/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4360/24-05-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/ Άργους Ορεστικού»118/2021
2Έγκριση ή μη του 1ου και του 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο«Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αίθουσας γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 88.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.119/2021
3Έγκριση ή μη του 1ου και του 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 446.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.120/2021
4Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Κλειστό Κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στην ΣΑΕΠ 041, καθορισμός συστήματος δημο­πράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης.