Πίνακας θεμάτων της από 29/04/2022 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσα)  29/04/2022 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 11 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3647/26-04-2022

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Μεμονωμένη- σημειακή τροποποίηση του ισχύοντος σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού στο οικοδομικό τετράγωνο Γ264Β.49/2022