Πίνακας θεμάτων της από 29/8/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική) 29/8/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8048/25-08-2022

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.95/2022
2Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2023 και τον Κανονισμό Τιμολόγησης Υπηρεσιών Διαχείρισης ΑΣΑ έτους 2023 της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.96/2022
3Εγγραφή – διαγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.97/2022
4Αναστολή λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κωσταραζίου.98/2022
5Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα οποία θα μετέχουν στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης του Άργους Ορεστικού έτους 2022.99/2022
6Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση γεωτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων.100/2022
7Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.101/2022