Πίνακας θεμάτων της από 30/11/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτικής)  30/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10679/26-11-2021

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Επιβολή Τελών και Δικαιωμάτων για το έτος 2022.135/2021
2Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2022.136/2021
3Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021.137/2021
4Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.138/2021
5Επιχορήγηση εκκλησιών Δήμου Άργους Ορεστικού.139/2021
6Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2022-2023.140/2021
7Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2022-2023.141/2021
8Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Άργους Ορεστικού.142/2021
9Έγκριση χορήγησης ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.143/2021
10Έγκριση κατά χρήση παραχώρησης δημοτικών χώρων.144/2021
11Μεμονωμένη τροποποίηση του ισχύοντος σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ135.145/2021
12Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης  των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».146/2021
13Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης  των συνεπειών από σεισμούς με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».147/2021