Πίνακας θεμάτων της από 31/01/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτικής)  31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 699 /27-01-2022

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Αίτημα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για την αρωγή και συνδρομή του Δήμου στη διοργάνωση του Περιφερειακού Πρω­ταθλήματος Ανωμάλου δρόμου 2022, την Κυριακή 3/2/2022.3/2022
2Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.4/2022
3Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός αρμοδίων οργάνων του Δήμου για το έτος 2022.5/2022
4Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινω­φελούς Επιχείρησης Άργους Ορεστικού οικονομικού έτους 2022.6/2022
5Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της ομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας ¨ΕΛΠΙ­ΔΑ ΖΩΗΣ» για κατά χρήση παραχώρηση της αίθουσας του ΚΕΦΟ Άργους Ορεστικού.7/2022
6Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ένωσης Στρατιωτικών Π.Ε. Καστοριάς για κατά χρήση παραχώρηση της αίθουσας του ΚΕΦΟ Άργους Ορεστικού με σκοπό την πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας.8/2022
7Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα παραχώρησης (κατά χρήση) του ΔΑΚ Άρ­γους Ορεστικού.9/2022
8Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Μηλίτσας.10/2022
9Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου – λαϊκών αγορών (Ελευθεριάδης Αθανάσιος.11/2022
10Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου – λαϊκών αγορών (Σιδηροπούλου Ελένη.12/2022