Πίνακας θεμάτων της από 31/03/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική)  31/03/2022 ημέρα Πέμπτη

και ώρα 8:30 μ.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2689/24-03-2022

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.37/2022
2Δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.38/2022
3Εγγραφή – διαγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.39/2022
4Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135/2021 απόφασης του Δ.Σ. περί επιβολής τελών και δικαιω­μάτων για το έτος 2022.40/2022
5Αναμόρφωση οικονομικών στόχων του ΟΠΔ για το έτος 2022.41/2022
6Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας διάχυσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προ­γράμματος με τίτλο: «Παλαιό και Νέο Κωσταράζι».42/2022
7Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.43/2022
8Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.44/2022