Πίνακας θεμάτων της από 7/12/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσας)  7/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11056/07-12-2021

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Λήψη απόφασης για την  παραχώρηση κατά χρήση του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού στην Τ. Ε. του ΚΚΕ  Καστοριάς-Βοΐου.149/2021
2Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.150/2021
3Καθορισμός αμοιβής νομικού.151/2021