Πίνακας Θεμάτων της από 9/11/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 9/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9924/5-11-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση ή μη της με αριθμό 11/2021 μελέτης με τίτλο «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού» (επικαιροποίηση και αύξηση του προϋπολογισμού της 13/2017 μελέτης).224/2021
2Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (και των όρων αυτής) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)» προϋπολογισμού 266.000 ευρώ με ΦΠΑ.225/2021
3Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (και των όρων αυτής) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης»με προϋπολογισμού 529.000€ (με Φ.Π.Α.).226/2021
4Διαγραφή οφειλών ευπαθών ομάδων.227/2021
5Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.228/2021