Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 8/11/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 25η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσα) 8/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10933/7-11-2022

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.123/2022
2Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της ομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» για την κατά χρήση παραχώρηση της αίθουσας του ΚΕΦΟ Άργους Ορεστικού.124/2022