Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 18/01/2023

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπέιγουσας)  18/01/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 498/17-01-2023

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.1/2023
2Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.2/2023
3Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.3/2023