Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 31/01/2023

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπέιγουσας)  31/01/2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1035/31-01-2023

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου, της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και άλλων πόλεων της Ελλάδας, για τη δημιουργία ενός «δικτύου» ελληνικών πόλεων που θα εργαστούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης  της κλιματικής ουδετερότητας (στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030).5/2023