Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 6/2/2023

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσας)  6/02/2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1168/03-02-2023

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στον Δήμο Άργους Ορεστικού.6/2023