Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 06/05/2022 και ώρα 3 μ.μ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης:

06/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3 μ.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3908/06-05-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του /της ακινήτου/εγκατάστασης στη διεύθυνση Ο.Τ. 135 Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 1.213,95€.114/2022