Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 3/3/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε την  Παρασκευή  3/3/2023 και ώρα 11:00 π.μ. μετά την αριθ. πρωτ. 1903/2-3-2023 πρόσκληση του Προέδρου  του.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού (προγραμματισμός 2023) του Δήμου Άργους Ορεστικού.32/2023
2Παραχώρηση χρήσης  Παραχώρηση χρήσης  Αθλητικού Κέντρου Δήμου Άργους Ορεστικού.33/2023