Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 24/3/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε την  Παρασκευή  24/3/2023 και ώρα 14:00 π.μ. μετά την αριθ. πρωτ. 2788/23-3-2023 πρόσκληση του Προέδρου  του.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Άργους Ορεστικού στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς/ Ομάδα Φυσικής Αγωγής.55/2023
2Παραχώρηση χρήσης  του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού στη Δημοτική Τοπική Οργάνωση Άργους Ορεστικού της Νέας Δημοκρατίας.56/2023