Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 30/3/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.57/2023
2Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού58/2023
3Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Επιτροπής Μαρτυρικών Χωριών του Δήμου για να παρευρεθεί και να καταθέσει εκ μέρους του Δημάρχου, στεφάνι στο Μνημόσυνο των διακοσίων ογδόντα μαρτύρων – ηρώων Κλεισουριωτών, θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας.59/2023

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης  30/3/2023 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2980/29-3-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.