Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 5/5/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Παραχώρηση χρήσης του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού στον Κυνηγετικό Σύλλογο Άργους Ορεστικού.94/2023
2Παραχώρηση χρήσης χώρου στο ΚΚΕ ΚΟΒ Άργους Ορεστικού.95/2023
3Εξουσιοδότηση του κ. Στέργιου Φιλιάδη, Προέδρου της Επιτροπής Μαρτυρικών Χωριών του Δήμου Άργους Ορεστικού, για να παρευρεθεί και να καταθέσει εκ μέρους του Δήμου, στεφάνι στην εκδήλωση Παπαρρόδεια 2023 που θα πραγματοποιηθεί στο Δισπηλιό το Σάββατο 6 & την Κυριακή 7 Μαΐου 2023.96/2023

Ημερομηνία της  κατεπείγουσας  συνεδρίασης:  5/5/2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11  π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4096/4-5-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.