Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 12/5/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Παραχώρηση χρήσης του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού στο 585 Μ/Π ΤΠ.97/2023

Ημερομηνία της  κατεπείγουσας  συνεδρίασης:  12/5/2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15  μ.μ.

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 4485/12-5-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.