Πίνακας θεμάτων της 16ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 30/5/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 62/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (πυρασφάλεια) 2023 με διάρκεια σύμβασης έως 4 μήνες”.113/2023
2Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης.114/2023
3Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.115/2023

Ημερομηνία της  κατεπείγουσας  συνεδρίασης:  30/5/2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:30.

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 5147/29-5-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.