Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 11/05/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης:

11/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4084/10-05-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Βογατσικού.115/2022
2Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων.116/2022
3Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς) του έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού».117/2022
4Έγκριση ή μη του  2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφο­ράς) του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης».118/2022
5Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρή­σεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».119/2022