Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 16/06/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης:

16/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 5604/15-6-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση ή μη του  3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών  του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού»148/2022
2Έγκριση ή μη του  3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών  του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης».149/2022
3Ανάθεση εντολή σε νομικό.150/2022