Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 13/09/2022 στις 12:30

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης:  13/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8838/13-09-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αναγγελία προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25,0 kVA με αριθμό 27847035-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του / της ακινήτου /εγκατάστασης στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου στο Άργος Ορεστικό (φωτισμός εισόδου)», προϋπολογισμού 799,63€.229/2022