Πίνακας θεμάτων της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 6/7/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Αγρόκτημα Άργους Ορεστικού με σκοπό τη δημιουργία πίστας η οποία θα χρησιμοποιείται για σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης.143/2023
2Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.144/2032

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 6/7/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ..

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 6892/5-7-2023 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.