Πίνακας θεμάτων της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 11/7/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Πρόσληψη προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες.145/2023
2Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.146/2023

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 11/7/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ..

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 7052/10-7-2023 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.