Πίνακας θεμάτων της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 23/6/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».139/2023
2Έγκριση σύναψης συμφωνίας πλαίσιο με τον ΔΕΔΔΗΕ για τον φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου με χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.140/2023
3Ορισμός εκκαθαριστή για έργα του Δήμου τα οποία είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα.141/2023
4Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.142/2023

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 23/6/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ..

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 6275/22-6-2023 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.