Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 26/09/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:  26/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9388/22-09-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Ανακατασκευή και διαπλά­τυνση υφιστάμενης δημοτικής οδού από ισόπεδο κόμβο Εθνικής οδού Δισπηλιού – Άργους Ορεστικού με δημοτική οδό προς οικισμό Αμπελοκήπων έως οικισμό Αμπελοκήπων και από θέση “Γέφυρα Γκιόλε” έως θέση “Κοιμητήρια Μηλίτσας», προϋπολογισμού 500.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).231/2022
2Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«Ανακατασκευή-ανάπλαση αύλειων χώρων Δημοτικού Σχολείου Κωσταραζίου και 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 70.000,00€.232/2022
3Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Άργους Ορεστικού – ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.   για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια στολών & μουσικών οργάνων του τμήματος φιλαρμονικής της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο» προϋπολογισμού  25.184,67€ (πλέον Φ.Π.Α.).233/2022
4Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρω­σης) της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων έτους 2023», προϋπολογισμού  588.375,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).234/2022
5Έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κλειστό κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού», με ρύθμιση πλήρως κάθε θέματος που σχετίζεται με την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης.235/2022
6Ανάθεση εντολής σε νομικούς.236/2022