Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 7/10/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:  07/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9774/03-10-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»243/2022
2Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρω­σης) του έργου: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)», προϋπολογισμού 214.516,13 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).244/2022

Η τοιχοκόλληση έγινε την Παρασκευή 07/10/2022.