Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 30/11/2022

ΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 27η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική) 30/11/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11755/25-11-2022

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.126/2022
2Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.127/2022
3Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.128/2022
4Επιβολή Τελών και Δικαιωμάτων για το έτος 2023.129/2022
5Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2023.130/2022
6Έγκριση δαπανών χορήγησης ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.131/2022
7Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2023-2024.132/2022
8Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2023-2024.133/2022
9Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.134/2022