Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 13/12/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 43η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 13/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 12502/09-12-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Εξειδίκευση πιστώσεων στους Κ.Α. «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς.291/2022
2 Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 60.6474.001 «Έξοδα εκδηλώσεων τμήματος Προσχολικής Αγωγής» για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας.292/2022
3Αποδοχή ένταξης πράξεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, στη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και καθορισμός του συστήματος δημοπράτησής τους.293/2022
4 Έγκριση ειδικής διαταγής και διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων του ΕΣΠΕΛ για το έργο: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».294/2022
5 Έγκριση ειδικής διαταγής και διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων του ΕΣΠΕΛ για το έργο:«Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου».295/2022