Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 21/12/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική) 21/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 12951/16-12-2022

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Χορήγηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.137/2022
2Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.138/2022
3Έγκριση δαπανών χορήγησης ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.139/2022
4Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.140/2022
5Έγκριση αμοιβής νομικού.141/2022
6Μετεγκατάσταση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).142/2022
7Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.143/2022