Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 28/12/2022

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 28/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 13301/23-12-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Αποδοχή απόφασης ένταξηςτης πράξης «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Άργους Ορεστικού»στο ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, καθορισμός συστήματος δημοπράτησης, καθορισμός όρων δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφιστάμενου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου»το οποίο αποτελεί το Υποέργο 1 της ανωτέρω πράξης.302/2022
2Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης».303/2022
3Έγκριση  της αριθ. 40/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της   της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού  περί 4ης αναμόρφωσης του προ­ϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2022.304/2022
4Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανοξείδωτης προκατασκευασμένης κολυμβητικής δεξαμενής, 25,00 Χ 15,00 Χ 2,00 m Δήμου Άργους Ορεστικού».305/2022
5Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Άργους Ορεστικού.306/2022
6Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή υπαλλήλων του Δήμου.307/2022
7Εξωδικαστικός συμβιβασμός.308/2022