Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 8/3/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε την Τετάρτη 8/3/2023 και ώρα 18:00 π.μ. μετά την αριθ. πρωτ. 1940/3-3-2023 πρόσκληση του Προέδρου του.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Επικύρωση πρακτικών της από 8/2/2023 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.34/2023
2Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοσίων υπηρεσιών –Πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού».35/2023
3Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».36/2023
4Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου».37/2023
5Διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων του ΕΣΠΕΛ για το έργο: «Εσωτερικό Υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού ».38/2023
6Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φωτοβολταϊκού TRACKER 300KW».39/2023
7Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.40/2023
8Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.41/2023
9Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022.42/2023
10Έγκριση δαπανών χορήγησης ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.43/2023
11Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Καστοριάς για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (Braille) Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άργους Ορεστικού, συνολικού προϋπολογισμού 18.700,00€ (η συμμετοχή του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€).44/2023
12Καθορισμός αμοιβής νομικού.45/2023
13Έγκριση καταστροφής κινητών αντικειμένων του Δήμου.46/2023
14Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022.»47/2023
15Σελίδα από Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022».48/2023
16Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Ψήφιση Ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης, Προσάρτημα του Ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. της 11ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021».49/2023
17Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. οικ. έτους 2023».50/2023
18Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικονομικού έτους 2023.51/2023
19Ετήσιος απολογισμός δράσεων της ΔΙΑΔΥΜΑ έτους 2022.52/2023
20Διοργάνωση – διεξαγωγή του 10ου Rally Greece Offroad με επίκεντρο τον Δήμο Άργους Ορεστικού.53/2023
21Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.54/2023