Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 21/3/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού».43/2023
2Μετάθεση ημερομηνιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων.44/2023
3Τροποποίηση όρων τοκοχρεολυτικού δανείου προς το Δήμο Άργους Ορεστικού για το έργο με τίτλο «Έργα βελτίωσης ύδρευσης και ΑΠΕ Δήμου Άργους Ορεστικού που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ45/2023
4Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.46/2023
5Έγκριση μετακίνησης αιρετών.47/2023
6Τρόπος διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023».48/2023
7Τρόπος διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023».49/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 21/3/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2536/17-03-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.