Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 12/4/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (πυρασφάλεια) 2023 με διάρκεια σύμβασης έως 4 μήνες62/2023
2Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 53/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη διοργάνωση – διεξαγωγή του 10ου Rally Greece Offroad με επίκεντρο τον Δήμο Άργους Ορεστικού.63/2023
3Απαλλαγή από το τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023.64/2023
4Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 3/3/2023, β) 8/3/2023 και γ) 24/3/2023.65/2023
5Έγκριση ειδικής διαταγής – διορθωτικών ενεργειών αποκατάστασης παρατηρήσεων του ΕΣΠΕΛ για το έργο: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».66/2023
6Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Κωσταραζίου».67/2023
7Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».68/2023
8Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός φερτών υλικών κοίτης παραποτάμου Αλιάκμονα (Γκαλέσοβο) στο τμήμα από Σπήλαια έως Λαχανόκηπους», της αναδόχου «Κωστίδου Αλεξάνδρας», προϋπολογισμού 25.900,00 €.69/2023
9Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Άρση εμποδίων κοίτης Στραβοπόταμου – αποξήλωση παλαιών θυροφραγμάτων και αποκατάσταση διατομών», της αναδόχου «Κωστίδου Αλεξάνδρας», προϋπολογισμού 11.700,00 €.70/2023
10Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερικό Υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 1.878.048,78 € χωρίς ΦΠΑ.71/2023
11Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Υδροδότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων περιοχής κόμβου Εγνατίας”, προϋπο­λογισμού 300.813,01€.72/2023
12Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς βιοαποβλήτων» Α/Α 2 της πράξης 5030967.73/2023
13Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού σταδίου Άργους Ορεστικού» με Α.Μ.7Β/2017 της αναδόχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ», προϋπολογισμού ένταξης 169.000,00 €.74/2023
14Τροποποίηση της αριθμ. 26/2017 μελέτης κατασκευής του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού».75/2023
15Τροποποίηση της αριθμ. 6/2021 μελέτης κατασκευής του έργου «Κλειστό Κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού».76/2023
16Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδών στην ΤΚ Βογατσικού».77/2023
17Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου: «Κατασκευή γηπέδου beach volley».78/2023
18Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοσίων υπηρεσιών (πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού».79/2023
19Απευθείας αγορά ιδιωτικού ακινήτου στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού.80/2023
20Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.81/2023
21Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.82/2023
22Αναμόρφωση οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. του Δήμου για το έτος 2023.83/2023
23Έγκριση διοργάνωσης του προγράμματος “Τρίποντα στα σχολεία”.84/2023
24Έγκριση διαγραφής τιμολογίων.85/2023
25Διαγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.86/2023
26Κατάργηση άδειας κινητής καντίνας στάσιμου εμπορίου.87/2023
27Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών για τη χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Κοινότητας Κωσταραζίου.88/2023
28Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων).89/2023
29Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων).90/2023
30Παραχώρηση τοποθέτησης υπαίθριου περιπτέρου (σταντ) στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς Άργους Ορεστικού.91/2023
31Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του ΚΕΦΟ Άργους Ορεστικού.92/2023
32Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης μνήμης για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου ολοκαυτώματος Κωσταραζίου και έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης.93/2023
Ημερομηνία της τακτικής  συνεδρίασης  12/4/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00
Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3322/7-4-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.