Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 16/5/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Αλλαγή στο ηλικιακό όριο εγγραφής των βρεφών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Άργους Ορεστικού98/2023
2Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 30/3/2023, β) 4/4/2023, γ) 12/4/2023 και δ) 5/5/2023.99/2023
3Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού».100/2023
4Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης – αποχέτευσης δημοτικών οδών Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».101/2023
5Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Υδροδότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων περιοχής κόμβου Εγνατίας».102/2023
6Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους 2χ3.000 λίτρων συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου».103/2023
7Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου Tracker 300 kW».104/2023
8Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού».105/2023
9Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού».106/2023
10Παραχώρηση χρήσης κατασκηνώσεων Βογατσικού στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.107/2023
11Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Άργους Ορεστικού κατά την περίοδο 2023-2024.108/2023
12Καθορισμός των χώρων υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων και διάθεσή τους κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.109/2023
13Καθορισμός μέγιστης διάρκειας της στάσιμης παραμονής, της συχνότητας αυτής και κάθε άλλου σχετικού θέματος για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου  για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχόμενους καταναλωτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4849/2021.110/2023
14Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης.111/2023
15Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.112/2023

Ημερομηνία της  τακτικής  συνεδρίασης:  16/5/2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30.

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 4475/12-5-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.