Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 13/6/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Παραχώρηση χρήσης χώρου στο ΚΚΕ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.118/2023
2Παραχώρηση χρήσης του σκοπευτηρίου Κωσταραζίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κωσταραζίου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.119/2023
3Επικαιροποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου και του ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε..120/2023
4Καθορισμός των χώρων υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων και διάθεσή τους κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.121/2023
5Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 12/5/2023, β) 16/5/2023, γ) 30/5/2023 και δ) 7/6/2023.122/2023
6Έγκριση της ειδικής διαταγής  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν 4412/2016 για το έργο: “Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου”.123/2023
7Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονι­σμού  Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: “Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και Πάρκου Εθνικής Αντίστασης”.124/2023
8Έγκριση του 2ου  ΑΠΕ του έργου: “Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού”.125/2023
9Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή Δεξαμε­νών Ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού”.126/2023
10Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.127/2023
11Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.128/2023
12Επιχορήγηση αθλητικών  συλλόγων.129/2023
13Παραχώρηση χώρου στη Ραδιολέσχη Καστοριάς.130/2023
14Παραχώρηση χώρων στον ΔΕΔΔΗΕ.131/2023
15Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.132/2023
16Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023.133/2023
17Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για απασχόληση στον Δήμο Άργους Ορεστικού κατά το σχολικό έτος 2023-2024.134/2023
18Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα:   “2η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. οικ. έτους 2023”.135/2023
19Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Άργους Ορεστικού (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος) στην Ομάδα Διακυβέρνησης των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.136/2023
20Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Άργος Ορεστικό για το 10ο Rally Greece Offroad.137/2023
21Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.138/2023

Ημερομηνία της  τακτικής  συνεδρίασης:  13/6/2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30.

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 5702/9-6-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.