Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 27/7/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 27/07/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 7043/22-07-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή κτιρίου διοίκησης στο Ο.Τ. Γ135 του σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού»183/2022
2Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση καταστραμμένων κομβολογίων & προβληματικών κλάδων του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Άργους Ορεστικού».184/2022
3Έγκριση ή μη 1ου και 2ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους 2×3.000 λίτρων συμβατών με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου».185/2022
4Έγκριση μετακίνησης αιρετών.186/2022