Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 23/8/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 23/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 7858/19-08-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού».187/2022
2Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Κωσταραζίου».188/2022
3Έγκριση 3ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»189/2022
4Έγκριση 3ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».190/2022
5Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης Άργους Ορεστικού».191/2022
6Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».192/2022
7Έγκριση 2ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»193/2022
8Έγκριση 2ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού»194/2022
9Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη Νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 806.451,61 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και ορισμός της επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.195/2022
10Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 2.563.437,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και ορισμός της επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.196/2022
11Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΕΛ Άργους Ορεστικού».197/2022
12Έγκριση διενέργειας ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ίωνα Δραγούμη», προϋπολογισμού 1.636.456,11 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου και ορισμός των μελών της σχετικής Επιτροπής Διαγωνισμού.198/2022
13Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επαύξηση ισχύος από 8,0 kVA σε 95,0 kVA της παροχής με αριθμό 27811025-01 στη διεύθυνση Αμμουδάρα Καστοριάς (κοινοτικό κτίριο)», προϋπολογισμού 506,55€.199/2022
14Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Καθαρισμός ρέματος “ΡΙΚΟΥΣΚΑ” στα τμήματα από Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας έως εκβολή στον ποταμό Αλιάκμονα & από πηγές Ασπρονερίου έως γέφυρα Ασπροκκλησιάς» με αριθμό μελέτης 7/2022.200/2022
15Τροποποίηση της αριθμ. 26/2017 μελέτης κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού».201/2022
16Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου «Αποκαταστάσεις καταστραμμένων γεωτρήσεων και καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης στους οικισμούς Ασπροκκλησιάς, Κωσταραζίου και Λαχανοκήπων»202/2022
17Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού».203/2022
18Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Δημοσίων Υπηρεσιών-Πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού».204/2022
19Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023», προϋπολογισμού 81.145,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.205/2022
20Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης χώρου για την λειτουργία του Λούνα Παρκ κατά την εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού έτους 2022.206/2022
21Έγκριση οριακής παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».207/2022
22Έγκριση οριακής παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».208/2022
23Έγκριση οριακής παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού».209/2022
24Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».210/2022
25Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού».211/2022