Πίνακες Θεμάτων των από 25/10/2021 τακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική)  25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9408/21-10-2021

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Λήψη απόφασης για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Άργους Ορεστικού λόγω των νέων δεδομένων (επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών).116/2021
2Λήψη απόφασης σχετικά με τα πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιδότηση όλων των μορφών θέρμανσης, μεγαλύτερη επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, χορήγηση κοινωνικού μερίσματος στους ανέργους και στα ευάλωτα νοικοκυριά και φορολογικές ελαφρύνσεις/χρηματοδοτήσεις στις επιχειρήσεις της περιοχής.117/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική)  25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9409/21-10-2021

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (διευθυντές συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, εκπρόσωπος γονέων).118/2021
2Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021.119/2021
3Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.120/2021
4Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Μαρτυρικών Χωριών Ελλάδας.121/2021
5Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια.122/2021
6Κατάργηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών).123/2021
7Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (διευθυντές συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, εκπρόσωπος μαθητών).124/2021
8Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (εκπρόσωπος εργαζομένων).125/2021
9Έγκριση εγγραφής-διακοπής φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και στον βρεφικό σταθμό του Δήμου.126/2021
10Έγκριση παραχώρησης προς χρήση δημοτικών χώρων.127/2021