ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ – ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΑΟ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Άργους Ορεστικού ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2022 με αρ. πρωτ. 43/25-01-2022.

Πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους για να δείτε τους πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και προσληπτέων.

Πίνακας απορριπτέων

Πίνακας κατάταξης

Πίνακας προσλήπτέων