Πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 8μηνης απασχόλησης ΣΟΧ 4/2021

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 8μηνης απασχόλησης ΣΟΧ 4/2021

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα αποκλειόμενων