Πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ απασχόλησης ΣΟΧ 2/2022

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης έκτακτου προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ειδικότητας ΥΕ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗ (ΣΟΧ 2/2022).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα επιλογής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα αποκλειόμενων