Πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ απασχόλησης ΣΟΧ 4/2022

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης έκτακτου προσωπικού ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ονομαστική κατάσταση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα βαθμολογίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα αποκλειόμενων