Πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ απασχόλησης ΣΟΧ 1/2023

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης έκτακτου προσωπικού ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ονομαστική κατάσταση υποψηφίων

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα αποκλειόμενων

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας.