Πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 3/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023

Ανάρτηση
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού κλάδου/ ειδικότητα: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (GCB-Εκσκαφέα φορτωτή)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ονομαστική κατάσταση υποψηφίων:

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων:

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα αποκλειόμενων

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ