Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Άργους Ορεστικού

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Αμαξοστάσιο: 24670 44118

Δημαρχείο: 24673 51301


Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

1. Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

2. Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Βασιλειάδη με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Σωτήριο Μπουτσιάδη.

3. Δημοτικός Σύμβουλος Μηνάς Γκαλίτσας με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αργύριο Μπάτζιο.

4. Διοικητής του 585 Μ/Π ΤΠ, Αντισυνταγματάρχης Ιωάννης Νιώπας με αναπληρωτή που θα ορίζεται εγγράφως κατά περίπτωση.

5. Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, Αστυνόμος Β΄ Αρβανιτάκης Παντελής με αναπληρωτή τον Υπαστυνόμο Β΄ κ. Στυλιανό Δημητρίου.

6. Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άργους Ορεστικού, επιπυραγός Χαράλαμπος Αλεξίου με αναπληρωτή του τον Ανθυπολοχαγό Χριστόφορο Παρασκευόπουλο.

7. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Καστοριάς, Αργυρούλα Ζησοπούλου, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ζυγούρα, αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων.

8. Εκπρόσωπος του Εθελοντικού Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών Καστοριάς,  Νικηφόρος Σαρρής, με αναπληρωτή τον Πρόεδρο Χαράλαμπο Σαββίδη.

9. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού, Βασίλειος Δισλής, με αναπληρωτή τον υπάλληλο Γεώργιο Παπαντίνα.


Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως γενική αποστολή (Αρ. 1, ΠΔ 151/2004):

 1. Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά.
 2. Την προετοιμασία, κινητοποίηση και συντονισμό δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας για την αντιμετώπιση πιθανών κάθε μορφής καταστροφών στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού ανά κατηγορία κινδύνου.
 3. Την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και πληροφοριών για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών.
 4. Τον συντονισμό του έργου και των δράσεων αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ

 • Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας

(www.civilprotection.gr/el)

 • Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

(www.oasp.gr/)

 • Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

(www.hnms.gr/emy/el/)

 • Γεωδυναµικό Ινστιτούτο

(http://www.gein.noa.gr/el/)

 • Ελληνική Αστυνοµία

(www.astynomia.gr/newsite.php?&lang=)

 • Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδας

(www.fireservice.gr/el)

 • Λιµενικό Σώµα

(www.hcg.gr/)

 • Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας

(www.ekab.gr/)

 • Ε.Ο.Δ.Υ. (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας)

(https://eody.gov.gr/)