Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Άργους Ορεστικού

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας: Στέργιος Φιλιάδης

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Αμαξοστάσιο: 24670 44118

Δημαρχείο: 24673 51301

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως γενική αποστολή (Αρ. 1, ΠΔ 151/2004):

 1. Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά.
 2. Την προετοιμασία, κινητοποίηση και συντονισμό δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας για την αντιμετώπιση πιθανών κάθε μορφής καταστροφών στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού ανά κατηγορία κινδύνου.
 3. Την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και πληροφοριών για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών.
 4. Τον συντονισμό του έργου και των δράσεων αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ

 • Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας

(www.civilprotection.gr/el)

 • Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

(www.oasp.gr/)

 • Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

(www.hnms.gr/emy/el/)

 • Γεωδυναµικό Ινστιτούτο

(http://www.gein.noa.gr/el/)

 • Ελληνική Αστυνοµία

(www.astynomia.gr/newsite.php?&lang=)

 • Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδας

(www.fireservice.gr/el)

 • Λιµενικό Σώµα

(www.hcg.gr/)

 • Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας

(www.ekab.gr/)

 • Ε.Ο.Δ.Υ. (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας)

(https://eody.gov.gr/)