Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας από τον Δήμο Άργους Ορεστικού, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “Business Clubs” (Interreg Ελλάδα-Αλβανία)

INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ
2014-2020

213.204 ΕΥΡΩ

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση (kick-off meeting) του έργου “Business Clubs” του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg IPA Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, που υλοποιεί ο Δήμος Άργους Ορεστικού, ως επικεφαλής εταίρος, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου “Ismail Qemali” Αυλώνα, του Δήμου Καστοριάς, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Κόνιτσας και του Δήμου Πρεμετής, συνολικού προϋπολογισμού 660.000 € περίπου.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή, ιδιαίτερα σε ομάδες ευάλωτες στον κίνδυνο της ανεργίας, όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία κ.λπ.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία εγκαταστάσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις βιβλιοθήκες των πέντε παραπάνω εταίρων, στις οποίες θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης νέες επιχειρήσεις. Εκεί θα μπορούν να αξιοποιήσουν εργαλεία και τεχνογνωσία που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν με ασφάλεια και να αλληλεπιδράσουν με αντίστοιχες επιχειρήσεις όμορων περιοχών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, απηύθυνε χαιρετισμό, επισημαίνοντας ότι «σε περιόδους βαθειάς οικονομικής κρίσης, η δημιουργία συγκεκριμένων ευκαιριών μπορεί να δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία και να συμβάλει στην αύξηση των θέσεων εργασίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο επιδιώξαμε την συμμετοχή μας στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει διεξόδους στην απασχόληση».

Ο προϋπολογισμός του έργου για τον Δήμο Άργους Ορεστικού ανέρχεται στις 213.204 €