ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠPOYΠOΛOΓlΣMOΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ​

ΔΗΜΟΥ: ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ για το έτος 2021

0Έσοδα και ΕισπράξειςΠροϋπολογισμός σε ευρώΑπολογισμός σε ευρώ
ΟΤακτικά Έσοδα3,587,743.20 
1 (πλην 13)Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις).522,100.00 
2Έσοδα παρελθόντων ετών12,300.00 
31Εισπράξεις από Δάνεια2,890,206.45 
32Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη1,651,771.50 
4Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων.1,916,110.00 
5Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους1,849,555.86 
13Επιχορηγήσεις για επενδύσεις22,033,519.89 
 Σύνολο Πόρων34,463,306.900
    
    
    
Κωδικοί ΑριθμοίΈξοδα και ΠληρωμέςΠροϋπολογισμός σε ευρώΑπολογισμός σε ευρώ
60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού2,391,798.26 
61.62Αμοιβές και παροχές τρίτων 1,725,229.69 
63.64Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα233,498.06 
651Τοκοχρεολύσια δανείων0.00 
66Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών850,833.40 
67.68Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα318,269.61 
81Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.81,365.08 
83Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.ΟΕ.0.00 
82.85Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις3,172,400.00 
    
 Επενδύσεις  
71Αγορές1,556,413.21 
73Έργα23,981,729.61 
74Μελέτες117,297.59 
75Συμμετοχή σε επιχειρήσεις2,000.00 
652Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων5,500.00 
    
9111Αποθεματικό26,972.39 
 Σύνολο εξόδων και πληρωμών34,463,306.900

Τεχνικό Πρόγραμμα 2021

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 
Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 2021ΧρηματοδότησηΚ.Α. – Αρμόδια Υπηρεσία
1Συμπληρωματικά έργα παράπλευρων αγωγών αποσυμφόρησης ομβρίων – αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Άργους Ορεστικού662,600.00ΕΣΠΑ – ΠΕΠ63.7341.04
2Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Λαχανοκήπων με δίκτυο ύδρευσης Άργους Ορεστικού (Υποέργο 1 της πράξης: Επέκταση – αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Άργους Ορεστικού)215,447.15ΕΣΠΑ – ΠΕΠ63.7341.05
3Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού δεξαμενής Αμπελοχωρίου (Υποέργο 2 της πράξης: Επέκταση – αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Άργους Ορεστικού)85,365.85ΕΣΠΑ – ΠΕΠ63.7341.06
4Υδροδότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων περιοχής κόμβου εγνατίας (Υποέργο 3 της πράξης: Επέκταση – αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Άργους Ορεστικού)300,813.01ΕΣΠΑ – ΠΕΠ63.7341.07
5Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού1,878,048.78ΕΣΠΑ – ΠΕΠ63.7341.08
6Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού1,718,500.00ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.01
7Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού11,750,000.00ΕΣΠΑ – ΠΕΠ64.7341.02
8Αγροτική οδοποιία περιοχών πρώην Δήμου Ίωνος Δραγούμη240,000.00ΕΣΠΑ – Π.Α.Α 2014-202064.7341.05
9Εργασίες επισκευής και συντήρησης Δημοτικού Σταδίου Άργους Ορεστικού182,190.58Π.Δ.Ε.61.7336.01
10Ανακατασκευή – ανάπλαση αύλειων χώρων Δημοτικού Σχολείου Κωσταραζίου και 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού70,000.00ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Σχολεία 54.400,00 – ΥΠΕΣ Σχολεία 15.600,0060.7311.01
11Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοσίων Υπηρεσιών – πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού607,534.04ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.03
12Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού192,244.06ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.04
13Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού172,647.35ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.05
14Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού163,886.25ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.06
15Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού398,758.02ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.07
16Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού380,269.71ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.08
17Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού418,643.11ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.09
18Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού368,177.30ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.10
19Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού865,372.19ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.11
20Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού435,684.48ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.12
21Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού629,939.33ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.13
22Ενεργειακή αναβάθμιση Εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού275,420.36ΕΣΠΑ – ΠΕΠ60.7341.14
23Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το κλειστό γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού1,019,999.99ΕΣΠΑ – Περιβάλλον και Αειοφόρος Ανάπτυξη 2014-202061.7341.01
24Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου Παλαιού Κωσταραζίου505,000.00ΕΣΠΑ – ΕΠΑΝΕΚ60.7341.02
25Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα από την συμβολή με τον παραπόταμο του Στραβοπόταμου  (Γκαλέσαβο) έως την γέφυρα Αμμουδάρας11,730,000.00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ64
26Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού (Υποέργο 1 της πράξης: Έργα βελτίωσης ύδρευσης και ΑΠΕ Δήμου Άργους Ορεστικού288,709.68ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ63.7312.05
27Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης σε 8 Τ.Κ. του Δήμου Άργους Ορεστικού (Υποέργο 2 της πράξης: Έργα βελτίωσης ύδρευσης και ΑΠΕ Δήμου Άργους Ορεστικού503,225.80ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ63.7312.06
28Κατασκευή φωτοβολταϊκού TRACKER 300 KW (Υποέργο 3 της πράξης: Έργα βελτίωσης ύδρευσης και ΑΠΕ Δήμου Άργους Ορεστικού783,870.96ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ63.7312.07
29Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού Σταδίου Άργους Ορεστικού169,000.00Π.Δ.Ε.61.7336.02
30Αγροτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού868,000.00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ64.7323.02
31Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και των Α/Κ Άργους Ορεστικού3,527,400.00ΕΣΠΑ – ΠΕΠ64.7341.01
32Διαμόρφωση χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ και τοποθέτηση ραμπών προσβασιμότητας σχολικών μονάδων Δήμου Άργους-Ορεστικού57,040.00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ60.7311.05
 ΣΥΝΟΛΟ41,463,788.00  
     
     
     
ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 2021ΧρηματοδότησηΚ.Α. – Αρμόδια Υπηρεσία
1Ε.Ε.Λ. Άργους Ορεστικού (Υποέργο 1 της πράξης: Έργα προσαγωγής και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού)4,540,322.58ΕΣΠΑ – ΠΕΠ63.7341.09
2Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού (Υποέργο 2 της πράξης: Έργα προσαγωγής και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού)645,161.28ΕΣΠΑ – ΠΕΠ63.7341.10
3Μεταφορά και αναβάθμιση γηπέδου 5Χ5 στο αθλητικό κέντρο Άργους Ορεστικού60,000.00ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – Επενδυτικές Δραστηριότητες61.7326.01
4Αντικατάσταση φρεατίων και κομβολογίων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Άργους Ορεστικού215,000.00ΥΠΕΣ Λειψυδρία63.7312.03
5Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Νίκης και καλλιέργεια πηγής100,000.00ΥΠΕΣ Λειψυδρία63.7312.04
6Κατασκευή κόμβου Ηρώου και μεταφορά του στο νέο πάρκο209,500.00ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – Επενδυτικές Δραστηριότητες64.7323.01
7Διαπλάτυνση – διαμόρφωση γέφυρας ρέματος “Γκιόλε” και ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου Μηλίτσας Αμπελοκήπων500,000.00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΕ ΤΟΥ ΤΑΠ30
8Κλειστό κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού3,630,000.00Π.Δ.Ε.61.7326.02
 ΣΥΝΟΛΟ9,899,983.86  
     
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ
Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 2021ΧρηματοδότησηΚ.Α. – Αρμόδια Υπηρεσία
1Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Άργους Ορεστικού 202115,000.00ΣΑΤΑ20.7325
2Επεκτάσεις βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού 202124,000.00ΣΑΤΑ25.7312
3Επεκτάσεις βελτιώσεις δικτύων αποχέτευσης Δήμου Άργους Ορεστικού 202124,000.00ΣΑΤΑ25.7312
4Επισκευές-Βελτιώσεις αρδευτικών δικτύων του Δήμου Άργους Ορεστικού 202124,000.00ΣΑΤΑ25.7312
5Ασφαλτοστρώσεις – αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης και αποχέτευσης δημοτικών οδών Δήμου Άργους Ορεστικου 202174,000.00ΣΑΤΑ30.7323
6Κατασκευή – αποκατάσταση αντιπυρικών ζωνών και δασικών – αγροτικών δρόμων Δήμου Άργους Ορεστικού με αυτεπιστασία65,000.00ΣΑΤΑ 17.000,00 – ΥΠΕΣ Πυροπροστασία 48.000,0030.7323
7Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη 202174,000.00ΣΑΤΑ30.7324
 ΣΥΝΟΛΟ300,000.00  
     
     
ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 2021ΧρηματοδότησηΚ.Α. – Αρμόδια Υπηρεσία
1Διαδρομές – μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου300,000.00LEADER64
2Παρέμβαση στο παλαιό δημοτικό σχολείο Κρεμαστής για τη μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο στοιχείων της λαογραφικής αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς340,000.00ΠΑΑ61
3Δρόμος περιμετρικά του φράγματος Γέρμα350,000.00ΣΕΣ64
4Βελτίωση – εκσυγχρονισμός ταμιευτήρα και αρδευτικού δικτύου Διαλεκτού450,000.00ΠΑΑ63
5Εκσυγχρονισμός ανοικτού αρδευτικού δικτύου Βογατσικού (Άνω Σάντοβο) και μετατροπή σε κλειστό600,000.00ΠΑΑ63
6Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Μελανθίου270,000.00ΠΑΑ64
7Κατασκευή χώρων άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων στην τοπική κοινότητα Αμπελοκήπων 257,000.01LEADER61
8Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Λάγκας350,000.00ΠΑΑ64
9Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ηλία100,000.00ΠΑΑ64
10Ανάπλαση περιοχής δασυλλίου σκάλκης Άργους Ορεστικού2,500,000.00ΣΕΣ (06.2.1)64
11Αναβάθμιση Αστικής οδοποιίας, κεντρικής πλατείας και ιστορικού κέντρου πόλης Άργους Ορεστικού7,000,000.00ΣΕΣ64
12Αποκατάσταση οικίας Κουλιούμπα320,000.00ΣΕΣ (06.2.1)61
13Αξιοποίηση λουτρών Αμμουδάρας και ξενώνα “Αμμουδάρα”800,000.00ΕΠΑΝΕΚ64
14Βελτίωση μονοπατιών και διαμόρφωση θέσεων θέας στο γεωπάρκο Ασπροκκλησιάς270,000.00ΠΑΑ61
15Κατασκευή υδροστροβίλου τύπου KAPLAN στην κοίτη του ποταμού Αλιάκμοονα σε συνεργασία με την κοινωφελή ενεργειακή κοινόιτητα Άργους Ορεστικού3,000,000.00ΕΠΑΝΕΚ63
16Ανάδειξη – αξιοποίηση καταρακτών Τ.Κ. Σπηλαίων150,000.00ΠΑΑ61
17Ανάδειξη – αξιοποίηση σπηλαίου Τ.Κ. Καστανοφύτου150,000.00ΠΑΑ61
18Απόκτηση υπόλοιπης ιδιοκτησίας και ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου δωρεάς Ι.Ζάχου2,000,000.00ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας61
19Αρδευτικό Αμμουδάρας – Βοτανίου – Αμπελοχωρίου5,000,000.00ΣΕΣ (05.1.1)63
20Κατασκευή θερινού κινηματογράφου με φορέα υλοποίησης τον Δήμο του Άργους Ορεστικού260,362.00LEADER61
21Γεωτρήσεις εμπλουτισμού ταμιευτήρα Βράχου – εργασίες και εξοπλισμός βελτίωσης αρδευτικού δικτύου φράγματος Βράχου400,000.00ΠΑΑ63
22Αστική ανάπλαση οδών Καραβαγγέλη και Μ.Αλεξάνδρου1,200,000.00ΠΑΑ64
23Ανάπλαση πλατείας Λακκωμάτων150,000.00ΠΑΑ64
24Εξαγορά και ανακαίνιση κτιρίου παλαιού ρουμάνικου σχολείου με σκοπό την μετατροπή του σε κέντρο φιλοξενίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων400,000.00ΠΑΑ60
25Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δήμου Άργους Ορεστικού6,000,000.00ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ25
26Αγροτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού7,500,000.00ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ30
27Αναβάθμιση – ανακατασκευή υποδομών και δικτύων ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού3,800,000.00ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ25
28Κατασκευή γηπέδου Beach Volley στον χώρο του Αθλητικού Κέντρου Άργους Ορεστικού75,000.00ΠΔΕ15
29Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού958,520.00ΕΣΠΑ – ΠΕΠ62-63
30Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Άργους Ορεστικού300,000.00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ64
 ΣΥΝΟΛΟ45,250,882.01  
     
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ96,914,653.87