Προμήθεια εξοπλισμού για το ΕΕΕΕΚ Άργους Ορεστικού και για τα τμήματα ένταξης του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Oρεστικού

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

338.237 ΕΥΡΩ

Η μελέτη αφορούσε στην προμήθεια εξοπλισμού για το ΕΕΕΕΚ Άργους Ορεστικού και για τα τμήματα ένταξης του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Δημοτικού σχολείου Άργους Ορεστικού (τμήματα για μαθητές με μαθησιακές ανάγκες και τμήματα για μαθητές με σωματικές δυσλειτουργίες).

Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορούσε στα παρακάτω είδη:

 1. Υπολογιστές, μηχανές γραφείου, συσκευές ήχου και εικόνας
 2. Διαδραστικοί πίνακες
 3. Έπιπλα
 4. Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας
 5. Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής
 6. Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης
 7. Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής
 8. Εξοπλισμός εργαστηρίων αγγειοπλαστικής
 9. Εξοπλισμός εργαστηρίων μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας
 10. Εξοπλισμός εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής
 11. Εξοπλισμός εργαστηρίων κηροπλαστικής
 12. Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα
 13. Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης
 14. Εξοπλισμός παιδικής χαράς
 15. Παραϊατρικός εξοπλισμός
 16. Διάφορα ετερόκλητα είδη

 

Εν τέλει, για κάποια είδη δεν υπήρξε καμιά προσφορά. Ο διαγωνισμός λοιπόν υπήρξε άγονος για τα κάτωθι πακέτα (συνολικού προϋπολογισμού 143.170,77 Ευρώ):

 1. Πακέτο ΣΤ (εξοπλισμός φυσιοθεραπείας)
 2. πακέτο Θ (Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής)
 3. πακέτο Ι (Εξοπλισμός εργαστηρίων κεραμικής)
 4. πακέτο ΙΑ (Εξοπλισμός εργαστηρίων μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας)
 5. πακέτο ΙΒ (Εξοπλισμός εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής)
 6. πακέτο ΙΓ (Εξοπλισμός εργαστηρίων κηροπλαστικής)
 7. πακέτο ΙΔ (Εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα)
 8. πακέτο ΙΕ (Εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης)

Για τα παραπάνω 8 πακέτα για τα οποία ο διαγωνισμός της προμήθειας υπήρξε άγονος, ζητήθηκε προέγκριση δημοπράτησης η οποία όμως δεν δόθηκε και έτσι δεν έγινε επανάληψη του διαγωνισμού.

 

Γενικές πληροφορίες:

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δημιουργήθηκε  και λειτουργεί για να παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε άτομα με αναπηρία.  Στο Νομό Καστοριάς είναι το μοναδικό σχολείο που παρέχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε μαθητές  με  αναπηρία, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών σχολείων εξειδικευμένων σε κάθε μορφή αναπηρίας, (νοητική, κινητική, αισθητηριακή…κ.λ.π.) όπως σε μεγάλες πόλεις. 

Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι κυρίως η προετοιμασία των εφήβων και νεαρών ενηλίκων με αναπηρία να αποκτήσουν δεξιότητες επαγγελματικές οι οποίες στο μέλλον θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν στην κοινωνία σαν μέλη ισότιμα και παραγωγικά.

Για να μπορέσει το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. να κατακτήσει τους στόχους αυτούς εκτός από το διδακτικό προσωπικό χρειάζεται και πολύ καλός εξοπλισμός των εργαστηρίων τα οποία λειτουργούν ώστε όλοι οι μαθητές, όποια και να είναι η αναπηρία που έχουν, να μπορούν να αποκτήσουν την εκπαίδευση που παρέχεται,  ξεπερνώντας με τεχνικά μέσα τους περιορισμούς της αναπηρίας, που σε κάποιο σημείο μπορεί να εμποδίσουν την μάθηση. Για παράδειγμα η κινητική αδυναμία ενός μαθητή να σκάψει στο εργαστήρι κηπουρικής μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα με τον κατάλληλο εξοπλισμό, και να συνεχίσει ο μαθητής να συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία για την φροντίδα και παραγωγή φυτικών προϊόντων.    Ή στο εργαστήρι κεραμικής κάποιες εργασίες  δύσκολες γίνονται με μηχανικά μέσα και οι μαθητές επεξεργάζονται διαφορετικά το αντικείμενο στη συνέχεια.   

Τα εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα μπορούν να εκπαιδεύσουν τους μαθητές και να οδηγήσουν στην παραγωγή προϊόντων τα οποία εκτίθενται σε δημόσιους χώρους, Η έκθεση παραγωγής προϊόντων των εργαστηρίων ενισχύει την αυτοεκτίμηση των μαθητών , και συμβάλλει στο  να πειστούν  οι μαθητές,  αλλά και η κοινωνία για τις δυνατότητες που έχουν, ώστε αργότερα να μην φοβάται κάποιος να προσλάβει ένα άτομο με αναπηρία αμφιβάλλοντας για τις δυνατότητες του να εργαστεί και να παράγει. 

 Το ίδιο ισχύει για τα μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης τα οποία διδάσκονται επίσης σε μαθητές με διαφορετικές αναπηρίες και θα πρέπει ο καθηγητής να μπορεί να εκπαιδεύσει όλους  το ίδιο,  χρησιμοποιώντας τα τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχουν σήμερα.

Παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια, οι μαθητές δέχονται και λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική στήριξη για να αποδώσουν καλύτερα και να ενισχύσουν τις ικανότητες τους και τα ιδιαίτερα ταλέντα που μπορεί να έχουν. Διότι υπάρχουν και μαθητές με πολλές δυνατότητες που μπλοκάρονται από την αναπηρία και δεν αφήνουν να εξελιχθούν όλες  οι ικανότητες τους.   Αυτοί με τα κατάλληλα μέσα αποκατάστασης και υποστήριξης, και εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση μπορούν να προχωρήσουν αποκτώντας μια εξειδίκευση και αργότερα ένα επάγγελμα, ώστε να ζήσουν ανεξάρτητοι.  

Είναι λοιπόν απαραίτητο να εξοπλιστεί το Ε.Ε.Ε.Ε. με όλα τα μέσα για έχουν οι μαθητές με αναπηρία την εκπαίδευση που χρειάζονται  ισότιμα όπως όλοι άλλοι μαθητές της ηλικίας τους.

Για αντίστοιχους λόγους και ιδίως για να έχουν οι μαθητές με αναπηρία την εκπαίδευση που χρειάζονται  ισότιμα όπως όλοι άλλοι μαθητές της ηλικίας τους, πρέπει να εξοπλιστούν κατάλληλα και τα δημοτικά σχολεία. Αυτή την στιγμή στο 1ο δημοτικό σχολείο φοιτά παιδί με κινητικά προβλήματα και στο 3ο δημοτικό σχολείο παιδί με σοβαρό πρόβλημα όρασης.