Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων στον Δήμο Άργος Ορεστικό

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού» προχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, Πάνος Κεπαπτσόγλου με την ανάδοχο εταιρεία. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 446.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και στόχος να διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό η ποιότητα και η ασφάλεια της υδροδότησης του Δήμου Άργους Ορεστικού απέναντι σε οποιεσδήποτε απρόβλεπτες ρυπάνσεις.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια δίδυμου φίλτρου με ενσωματωμένο τον ενεργό άνθρακα και βαλβίδες παροχής.
  • Εργασίες σύνδεσης του δίδυμου φίλτρου στην υπάρχουσα υδραυλική εγκατάσταση.
  • Τοποθέτηση πίνακα αυτοματισμού τύπου PLC για την λειτουργία του δίδυμου φίλτρου και την τηλεμετρία των δεδομένων σε υπάρχον σύστημα Scada.
  • Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού οικίσκου (τέσσερα τεμάχια) για την στέγαση του δίδυμου φίλτρου.